Novice in dogodki

Novice projekta Mladi za mlade

Izobrazba ni samo osnovna pravica otrok, vendar je to njihova nujna potreba. Vsak otrok potrebuje izobraževanje, saj edino tako lahko doseže svoj polni potencial, razume sebe in svoje okolje ter se bori za svoje pravice. V kriznih razmerah, kot so naravne situacije, pandemije, oboroženi konflikti in podobno, se izobraževanju otrok

Konflikti, naravne nesreče in druge katastrofe močno ogrožajo in vplivajo na izobraževanje otrok in mladih. Otroci in mladi, ki prebivajo na območjih, ki so jih prizadele krize imajo dvakrat več možnosti, da so izključeni iz izobraževalnega procesa[1]. Begunski otroci imajo tudi do petkrat več možnosti, da so izključeni iz izobraževalnega

Na tokratni delavnici, s prvimi letniki Biotehniške centra Naklo, smo razpravljali o izzivih in možnih rešitvah za dostop do izobraževanja v izrednih razmerah. Skupaj smo preučili kako izobraževanje pomembno vpliva na izhod iz revščine, varnost otrok in mladih ter na odpravljanje neenakosti. Ugotovili smo, da izobraževanje ne spominja le življenje

Krizne razmere pomembno vplivajo na dostop do kakovostnega izobraževanja. Prekinitve izobraževanja ključno vplivajo na razvoj potenciala otrok in mladih. Čas otroštva in mladostništva je tisti, ki bi moral s seboj prinesti igro, veselje in pridobivanje znanja za prihodnost. Vendar je to številnim otrokom in mladim onemogočeno tudi zaradi izrednih razmer,

Pandemija COVID-19 je vsem otrokom in mladim približala problem dostopa do kakovostnega šolanja. V času številnih omejitev, skrbi za zdravje in dobro počutje sošolcev, staršev, babic in dedkov so se otroci globalno soočili s problemom, ko ne moreš obiskovati šole, nimaš osebnega stika z učiteljem in učno snovjo. ADRA Slovenija,

Z dijaki Biotehničnega centra Naklo smo na delavnici “Mladi za mlade – izobraževanje v času kriz” razpravljali o cilju trajnostnega razvoja 4: Kakovostno izobraževanje. Dijaki so se tako kot večina otrok in mladih v Sloveniji v zadnjih dveh letih soočili z izzivi na področju izobraževanja. V zelo zanimivi debati so

ADRA Sloga EU Presidency