Odziv v krizi

Nikoli sami

Humanitarna pomoč v času kriz, naravnih nesreč in vojn

Verjamemo, da nihče ne bi smel biti sam, ko se mu zaradi zunanjih dejavnikov zruši svet, zato skupaj z vami pomagamo in rešujemo življenja v najhujših trenutkih človeške zgodovine.

Projekti:
Odzivamo se po potrebi