Mednarodno razvojno sodelovanje

Ženske kot nosilke pozitivnih družbenih sprememb v Črni gori

V okviru programa na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja s sofinanciranjem iz strani Ministrstva za zunanje zadeve (MZZ) v Sloveniji dolgoročno skrbimo za opolnomočenje žensk v Črni gori. Več o MZZ in Sektorju za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč si lahko preberete na njihovi spletni strani TUKAJ oz. o direktoratu za multilateralo in razvojno pomoč TUKAJ.

Globoko smo prepričani v enakopravnost vseh ljudi, ne glede na njihov spol, raso, narodnost, barvo kože, versko pripadnost, spolno usmerjenost, družbeni položaj, ipd. Ker je v Črni gori položaj žensk še posebej težek, smo zanje odprli središče, kjer potekajo različne dejavnosti (ozaveščanje o človekovih pravicah, delavnice ročnih spretnosti, aktivnosti ekonomskega opolnomočenja, tečaji tujih jezikov, kampanje o pravicah …) Z njihovo pomočjo in ob pomoči svetovalk ženske postajajo enakopravnejše v črnogorski družbi.

V sklopu projekta se je izvedlo ozaveščevalno kampanjo o pravicah žensk, enakopravnosti spolov, uravnoteženi zastopanost obeh spolov v javnem in zasebnem življenju.

‘Črna gora ima majhno, odprto, vendar ranljivo ekonomijo z visokimi stroški upravljanja. Posledice gospodarske krize so leta 2010 najbolj prizadele javni sektor, ki je odpuščal, med odpuščenimi pa so prevladovale ženske. Zaradi izrazito tradicionalne patriarhalne družbe se ženske lahko zaposlujejo predvsem v javnem sektorju, v zasebnem sektorju pa delajo zgolj »na črno«. Tovrstna neenakost pri zaposlovanju je ustvarila ekonomsko  odvisnost žensk. Te niso enakopravno zastopane v javnem in političnem življenju, občutno višja je stopnja brezposelnih žensk, ženske nimajo enakih možnosti, so informacijsko nepismene, takih je kar 42 % odsotkov.

V občini Podgorica živi 30 % prebivalcev Črne gore, od tega je 53 % žensk ekonomsko odvisnih. Še slabše je stanje v Koniku, kjer od leta 1999 živijo Romkinje, ki so begunke s Kosova, in imajo veliko otrok. Posledično to poglablja vsesplošno revščino pri pripadnikih obeh spolov.’ (Vir: SLOGA)

Za vzpostavitev pravične in enakopravne družbe in preprečevanja revščine je za steber sprememb nujno opolnomočiti ženske v črnogorski družbi, ki bodo nosilke pozitivnih družbenih sprememb.

 

Ženske Črna gora

Prispevajte sredstva za ta projekt

Za nakup šolskih potrebščin, organiziranje in sofinanciranje aktivnih vikendov v naravi ter delavnic za otroke in mladostnike, podpora otrokom in družinam v stiski.

IBAN: SI56 0284 3026 3945 619
BIC: LJBASI2X
Referenca: SI00 2022
Ime prejemnika: HD ADRA Slovenija, Njegoševa 15 1000 Ljubljana
Namen: NSSO 2022
Koda namena: CHAR

Partnerji