Preživetje

Vsa življenja imajo enako vrednost

Enakopravnost in preprečevanje družbene izključenosti

Verjamemo, da imajo vsi ljudje enako vrednost, zato s svojimi besedami in dejanji zmanjšujemo neenakosti. Zavedamo se, da naša sredstva in dejanja niso dovolj, da bi rešili vse težave človeštva in odpravili vse krivice, zato v sodelovanju z vami in s partnerskimi organizacijami spreminjamo svet.

Projekti:
Ženske kot nosilke pozitivnih družbenih sprememb v Črni Gori
Tudi begunci s(m)o ljudje