Women4Women

Women4Women - Podpora in opolnomočenje žensk v času krize (W4W)*


Trajanje projekta: 1.6.2023 – 31.11.2024

*Primarno ime projekta: Women4Women – Support and Empowerment during Crisis (W4W)

Projekt W4W je posvečen nudenju pomoči in opolnomočenju žensk, še posebaj tistih iz ranljivih okolij kot so begunke, migrantke, invalidke, starejše ženske in mame samohranilke. Naš cilj je nuditi podporo in jim pomagati pri dosegnju večje socialne ter finančne stabilnosti v težkih časih po pandemiji COVID-19. 

Projektne dejavnosti uključujejo tri faze, ki se med seboj prepletajo in dopolnjujejo:

1.Faza socialne rehabilitacije in odpornosti (SR) kjer bomo štiridesetim ženskam nudili podporo skozi njihovo uključenost v cikel dvanajstih delavnic psihosocialne podpore (PSP). Namen katerih je vzbuditi občutek večjpovezanosti in pridobitev znanja o tem, kako se soočiti z vsakdanjimi težavami in stresnimi dejavniki. 

2. Faza socialnega vključevanja (SI) trideset žensk bo nato nadaljnje uključenih v cikel dvanajstih delavnic učenja slovenskega jezika in komunikacije. Dodatno bodo deležne treh delavnic poklicne orientacije in možnosti sodelovanja na kar treh medkulturnih družabnih dogodkih. 

3. Faza socialne aktivacije (SA ) = zadnja faza je namenjena krepitvi socialnega stika in uključenosti žensk v družbo skozi različne akcije; prvi akciji smo skupaj s sodelujočimi pripravili in razdelili šolske potrebščine za več kot 400 gospodinjstev, v katerih živijo ranljive ženske in deklice. V drugi akciji, ozaveščanja o celostni skrbi za zdravje, pa smo pripravili in razdelili 300 solidarnostnih paketov (pripomočki za osebno higieno) in bonov za hrano (ki omogočajo brezplačen nakup zdravih, prehrani prijaznih živil). Udeleženkam bo nadaljnje omogočeno, da so proaktivne in dosežejo 70.000 posameznikov s pripravo navdihujočih medijskih sporočil za druge ranljive ženske in javnost.

FINANCIRANJE

Projekt financira L’Oreal Found For Women v sklopu programa zdravje. 

SODELOVANJE IN PARTNERSTVA

ADRA Slovenija je v namen strokovne in kvalitetne izvedbe kot zunanje partnerje k sodelovanju pri projektu povabila tudi organizacije iz javnega in zasebnega sektorja.