Izobraževanje

Globalno učenje

Ker človeštvo velikokrat ne prepozna težav globalne skupnosti, ozaveščamo o največjih izzivih človeštva v 21. stoletju. Želimo živeti v svetu, kjer ljudje razumejo težave ter so se pripravljeni z njimi soočiti in poiskati rešitve v dobro vseh prebivalcev našega planeta. Želimo, da se vsak posameznik dejavno vključi v oblikovanje boljšega in lepšega sveta za vse.

S pomočjo delavnic in pisane besede ozaveščamo različne javnosti o pomenu in vlogi mednarodnega razvojnega sodelovanja ter o lokalni in globalni odgovornosti.

Projekti

Od januarja 2018 smo z več nevladnih organizacij in platformo Sloga tudi partnerica v projektu Trajnostno. Lokalno. Globalno, ki ga financira Ministrstvo za zunanje zadeve (MZZ – več tukaj).

Projekt ozavešča in izobražuje različne kroge javnosti o pomenu in vlogi mednarodnega razvojnega sodelovanja, mednarodni humanitarni pomoči ter globalnem učenju. Hkrati ozavešča o ciljih trajnostnega razvoja UN agende 2030, opozarja na njihovo uresničevanje in vlogo države ter posameznika pri tem.

Cilj projekta je prek ozaveščanja javnosti, spodbujanja globalnega učenja in usklajenega zagovorništva krepiti podporo mednarodnemu razvojnemu sodelovanju, mednarodni humanitarni pomoči ter globalnem učenju in povečati prepoznavnost globalnih ciljev, ki so jih države sveta, med njimi tudi Slovenija, sprejele septembra 2015.

Cilji trajnostnega razvoja 2030

AKTIVNOSTI PROJEKTA

V okviru projekta se izvede več kot 270 dogodkov po krajih v vseh statističnih regijah, od delavnic globalnega učenja za mlade in izobraževalce, do gostovanj na regionalnih radijskih in televizijskih postajah. Izvajamo spletno ozaveščevalno kampanjo, kjer lahko pod ključnikom #TrajnostnoLokalnoGlobalno spremljate objave, s katerimi želimo spodbuditi vsakega posameznika k aktivaciji pri pomembnih družbenih vprašanjih. Svoje znanje z omenjenih področij bodo lahko posamezniki preizkusili tudi v spletnih kvizih, ali pa se podali v lov za geozakladom.

Vse informacije lahko prejmete tudi na posebnem info telefonu 040 204 464, ki so ga v Slogi vzpostavili za vse vedoželjne ali na spletni strani projekta. oz TUKAJ.

Prispevajte sredstva za ta projekt

Delavnice ozaveščanja, zagovorništvo in vzgoja za aktivno državljanstvo ter doseganje ciljev trajnostnega učenja.

IBAN: SI56 0284 3026 3945 619
BIC: LJBASI2X
Referenca: SI00 2022
Ime prejemnika: HD ADRA Slovenija, Njegoševa 15 1000 Ljubljana
Namen: GLOBALNO UCENJE
Koda namena: CHAR

Partnerji