Naši programi

Glavna področja delovanja

Namen humanitarne organizacije ADRA je služiti človeštvu na načine, kot si to Bog želi za nas. To pa je možno le, če združimo moči in služimo skupaj. S podporo delovanja ADRE pravzaprav pomagate v več kot 130 deželah sveta.

Zdravje

Najprej želimo zagotoviti zdravje in dobro počutje.

Projekti:
Paketi zdravja
Zdrava prehrana v socialno ogroženih družinah


Preberi več

Your Impact Landing Page - Health
Your Impact Landing Page - Education

Izobraževanje

Vsi otroci imajo pravico do izobraževanja, zato želimo zagotoviti izobraževanje za vse.

Projekti:
Napolnimo Slovenijo s srečnimi otroki
Talking Bubbles
Izobraževanje v krizah
Globalno učenje


Preberi več

Migracije,

Enakopravnost in preprečevanje družbene izključenosti, ker vsa življenja imajo enako vrednost.

Projekti:

Brez ovir do enakosti
Ženske kot nosilke pozitivnih družbenih
sprememb v Črni Gori
Tudi begunci s(m)o ljudje


Preberi več

Your Impact Landing Page - Livelihoods
Your Impact Landing Page - Emergency

Odziv v krizah

Nikoli sami!
Humanitarna pomoč v času kriz,
naravnih nesreč in vojn.

Projekti:
Odzivamo se po potrebi


Preberi več