Mednarodno razvojno sodelovanje

Čebelarke kot nosilke pozitivnih družbenih sprememb v Severni Makedoniji

(MZEZ Projekt)

Trajanje projekta: 15.4.2023 – 15,4,2025

Projekt ‘Čebelarke kot nosilke pozitivnih sprememb v Severni Makedoniji’ se zavzema za doseganje rezultatov na dveh glavnih področjih, in sicer: 1.) zmanjšanje neenakosti med spoloma preko opolnomočenja žensk ter 2.) za promocijo in razvoj podeželja s spodbujanjem sonaravnega ekološkega čebelarstva in lokalnega trženja čebeljih izdelkov.

Severna Makedonija ima ugodne pogoje za razvoj čebelarstva, ob enem pa  čebelarstvo ponuja priložnost ženskam z omejenimi ali pomanjkljivimi finančnimi viri, da postanejo finančno neodvisne. Z promocijo trajnostne proizvodnje, ohranjanjem in ustvarjanjem pašnikov za čebele se ohranja biotska raznovrstnost, blaži podnebne spremembe in razvijajo podeželska območja.

Projekt za doseganje rezultatov predvideva izvajanje izobraževalnih in praktičnih vsebin povezanih s praktičnim udejstvovanjem na področju ekološkega čebelarjenja za 50 družin (predvsem žensk in mladih), vzpostavitve 25 na ekstremne razmere odpornih čebelnjakov ter usposabljanja 50 žensk za izdelavo in trženje čebeljih izdelkov.  Za doseganje rezultatov se vzpostavi praktičen pilotni primer medonosnega parka, ki prispeva k vzpostavljanju zelene infrastrukture in kot izobraževalni pripomoček služi za širšo promocijo ohranjanja čebel, biodiverzitete ter pomembnosti medovitih rastlin. Skozi celotno izvajanje aktivnosti se v okviru petega rezultata 61.800 oseb splošne javnosti, 240 mladih ter 110 odločevalcev  ozavesti o pomembnosti ter doprinosu ekološkega čebelarstva za ekonomsko opolnomočenje žensk, varovanja okolja in doseganje Ciljev trajnostnega razvoja.

Izvajanje vsebin in doseganje projektnih rezultatov vodi do razvoja podeželja, lokalizacije pridelave hrane skozi samostojno izvajanje sonaravnega čebelarstva ter prispeva k zmanjšanju zapuščanja podeželskih vasi, saj ustvarja nove priložnosti za ženske in spodbuja mlade k novim oblikam zaposlitve. S tem je omogočeno manjšanje vrzeli med spoloma pri domačem delu ter finančnih zmožnostih ter možnost izpolnitve aspiracij žensk in deklic.

Za dosego teh rezultatov projekt predvideva izvajanje izobraževalnih usposabljanj, ki jih bodo izvajali izbrani upravičenci pod vodstvom znanstvenikov in strokovnjakov na področju čebelarstva iz Slovenije in Severne Makedonije.

Severna Makedonija ima ugodne pogoje za razvoj čebelarstva, ob enem pa  čebelarstvo ponuja priložnost ženskam z omejenimi ali pomanjkljivimi finančnimi viri, da postanejo finančno neodvisne. Z promocijo trajnostne proizvodnje, ohranjanjem in ustvarjanjem pašnikov za čebele se ohranja biotska raznovrstnost, blaži podnebne spremembe in razvijajo podeželska območja.

Projekt naslavlja podcilj trajnostnega razvoja 13.3: Izboljšanje izobraževanja, ozaveščenosti ter človeških in institucionalnih zmogljivosti za blaženje podnebnih sprememb, prilagajanje, omilitev in zgodnje opozarjanje.

FINANCIRANJE

Projekt financira Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve v sklopu programa Mednarodnega razvojnega sodelovanja

SODELOVANJE IN PARTNERSTVA

ADRA Slovenija je v namen strokovne in kvalitetne izvedbe kot zunanje partnerje k sodelovanju pri projektu povabila tudi organizacije iz javnega in zasebnega sektorja.

Izvajalec aktivnosti na terenu je ADRA Makedonija.

 

Pri projektu kot zunaji partnerji izvajalci in predvsem donatorji pri projektu sodelujejo:

Medeni Studenec – MS Carnica Queens, Ekološko Čebelarstvo Metelko prispeva s svetovanjem čebelarjem glede ekološkega čebelarstva, pripravo delavnic na področju prepoznavanja bolezni čebel, zdravljenje čebel in ohranjanje zdravih panjev. Vsebine bodo oblikovane glede na tematike, s katerimi so se čebelarji v Severni Makedoniji predhodno že srečevali.

Biotehniški center Naklo bo pri projektu prispeval z delavnicami na področju sonaravnega kmetijstva, strokovno svetovanje pri vzpostavitvi medonosnega parka, organizaciji ozaveščevalnih dogodkov v Sloveniji.

Čebelarski razvojno-izobraževalni center Gorenjske ter Zveza čebelarjev Gorenjske sodelujeta pri načrtovanju in oblikovanju medonosnega parka v izobraževalne namene. Predstavniki centra ter Zveze čebelarjev bodo udeležence projekta opolnomočili predvsem na področju trženja izdelkov in promocije skupnostnega povezovalnega delovanja deležnikov (organizacij, čebelarjev, ustanov, ipd.) na področju čebelarstva.