Mednarodno razvojno sodelovanje

IZVAJANJE PROGRAMA

ADRA Slovenija že od leta 2016 izvaja projekte mednarodnega razvojnega sodelovanja v partnerstvu z Ministrstvom za zunanje in evropske zadeve, privatnimi donatorji in prevsem z lokalnimi ADRA pisarnami na terenu. Program MRS izvajamo na področju Balkana in Afrike.

Ključnega pomena za transparentno in kvalitetno izvedbo aktivnosti na terenu so stabilne, strokovne in dobro organizirane pisarne, ki zagotavljajo učinkovito doseganje projektnih rezultatov. Iz tega razloga ADRA pisarne po celem svetu odlično sodelujejo med sabo, tudi zaradi poenotenega mednarodnega sistema akreditacije in licenciranja, ki zagotavljata visoke strokovne standarde izvajanja mednarodne razvojne pa tudi humaniterne pomoči in sodelovanja.

PROJEKTI

Izvedeni projekti v okviru programa so sledeči:

Ženske kot nosilke pozitivnih sprememb v Makedoniji: financira MZEZ, opolnomočenje na področju čebelarjenja predvsem žensk z ranljivim ozadjem, spodbujanje razvoja podeželja skozi poklicno usmerjanje mladih, enake pravice, poklicna in socialna vključenost (2023-2025)

Ženske kot nosilke pozitivnih sprememb v Črni gori: financira MZEZ, vzpostavitev skupnostnega centra, dvig žensk iz revščine, enake pravice, poklicna in socialna vključenost (2017-2019)

Opolnomočenje ranljivih žensk v BIH: materialna podpora ranljivim ženskam iz socialnega podjetja Divas v sodelovanju z ADRA BIH (2020)

Gradnja šole v Burundiju: financirano MZEZ in partnerstvo ADRA Danska, gradnja šole za 450 učencev (2016-2017)