Kriza še ni končana – animirana video vsebina

Izobraževanje v času kriz - Vsak otrok. Vsepovsod. V šoli

Izobrazba ni samo osnovna pravica otrok, vendar je to njihova nujna potreba. Vsak otrok potrebuje izobraževanje, saj edino tako lahko doseže svoj polni potencial, razume sebe in svoje okolje ter se bori za svoje pravice. V kriznih razmerah, kot so naravne situacije, pandemije, oboroženi konflikti in podobno, se izobraževanju otrok še vedno ne namenja dovolj […]

Zgodbi o izobraževanju v času kriz iz Južnega Sudana in Albanije

2 Video zgodbi naslovnica

Konflikti, naravne nesreče in druge katastrofe močno ogrožajo in vplivajo na izobraževanje otrok in mladih. Otroci in mladi, ki prebivajo na območjih, ki so jih prizadele krize imajo dvakrat več možnosti, da so izključeni iz izobraževalnega procesa[1]. Begunski otroci imajo tudi do petkrat več možnosti, da so izključeni iz izobraževalnega sistema[2]. ZAKAJ JE IZOBRAZBA V […]

Delavnica BC Naklo »Mladi za mlade – izobraževanje v času kriz«

Delavnica BC Naklo 1N

Na tokratni delavnici, s prvimi letniki Biotehniške centra Naklo, smo razpravljali o izzivih in možnih rešitvah za dostop do izobraževanja v izrednih razmerah. Skupaj smo preučili kako izobraževanje pomembno vpliva na izhod iz revščine, varnost otrok in mladih ter na odpravljanje neenakosti. Ugotovili smo, da izobraževanje ne spominja le življenje posameznika temveč lahko pomembno vpliva […]

Izobraževanje v Albaniji in Srbiji

ADRA education NYC

Krizne razmere pomembno vplivajo na dostop do kakovostnega izobraževanja. Prekinitve izobraževanja ključno vplivajo na razvoj potenciala otrok in mladih. Čas otroštva in mladostništva je tisti, ki bi moral s seboj prinesti igro, veselje in pridobivanje znanja za prihodnost. Vendar je to številnim otrokom in mladim onemogočeno tudi zaradi izrednih razmer, ki lahko hitro spremenijo brezskrben […]

Dostop do kakovostnega izobraževanja

ADRA Mladi za mlade - izobraževanje v času kriz

Pandemija COVID-19 je vsem otrokom in mladim približala problem dostopa do kakovostnega šolanja. V času številnih omejitev, skrbi za zdravje in dobro počutje sošolcev, staršev, babic in dedkov so se otroci globalno soočili s problemom, ko ne moreš obiskovati šole, nimaš osebnega stika z učiteljem in učno snovjo. ADRA Slovenija, kot tudi mednarodna mreža ADRA, […]

Delavnica »Mladi za mlade – izobraževanje v času kriz«

Z dijaki Biotehničnega centra Naklo smo na delavnici “Mladi za mlade – izobraževanje v času kriz” razpravljali o cilju trajnostnega razvoja 4: Kakovostno izobraževanje. Dijaki so se tako kot večina otrok in mladih v Sloveniji v zadnjih dveh letih soočili z izzivi na področju izobraževanja. V zelo zanimivi debati so ugotavljali, da so se srečevali […]

Delavnice za študente višjih šol

Delavnica Ana EveryChild

V drugi polovici novembra smo skupaj s študenti višje šole Biotehniškega centra Naklo in B&B izobraževalnega centra razpravljali o izobraževanju v času kriz. Na delavnici smo se seznanili s ključnimi vidiki dostopa do kakovostnega izobraževanja v izrednih razmerah in Cilja trajnostnega razvoja 4: Kakovostno izobraževanje. Delovanju EU na področju izobraževanja in humanitarne pomoči. Na koncu […]

Cilj trajnostnega razvoja 4: Kakovostno izobraževanje

ADRA Lebanon - Izobraževanje

Trajnostni razvoj je temeljno načelo Pogodbe o Evropski uniji in prednostni cilj notranje in zunanje politike Evropske unije (EU). Agenda 2030 za trajnostni razvoj se zavzema za boljšo prihodnost za milijarde ljudi po svetu in prihodnost našega planeta kot celote. 193 držav je soglasno sprejelo 17 ciljev trajnostnega razvoja, ki so postali nov univerzalni standard […]