Delavnica »Mladi za mlade – izobraževanje v času kriz«

Delavnica BC Naklo1

Z dijaki Biotehničnega centra Naklo smo na delavnici “Mladi za mlade – izobraževanje v času kriz” razpravljali o cilju trajnostnega razvoja 4: Kakovostno izobraževanje.

Dijaki so se tako kot večina otrok in mladih v Sloveniji v zadnjih dveh letih soočili z izzivi na področju izobraževanja. V zelo zanimivi debati so ugotavljali, da so se srečevali s podobnimi izzivi.

Dostop do izobraževanja je ključen za razvoj potenciala vsakega posameznika, kar zajema tudi vključenost v družbo. Dijaki so se v tem času srečevali s številnimi tehnološkimi izzivi in dostopom do opreme za uspešno izobraževanje. Vendar, so ta izziv nekako uspeli premostiti. Večji izziv so videli v pomanjkanju druženja z vrstniki kot tudi izobraževalci. Pomanjkanje praktičnega pouka, šolskih ekskurzij in obšolskih dejavnosti, ki jim omogočajo dodatno in pomembno nadgraditev znanja. Motivacija in miren prostor ter osebni stik z učiteljem za razlago snovi so privedli tudi do “lukenj v znanju”.

Hkrati vidijo tudi pozitivne vidike uporabe tehnoloških rešitev pri svojem izobraževanju. Snov in naloge so dostopne na enem mestu, lažja organiziranost dela.

Rešitve za bolj kakovostno izobraževanje tako v izrednih razmerah kot tudi po njih vidijo v izobraževanju dijakov o uporabi digitalnih orodij, individualnih posvetih z učitelji ter nadaljnjo uporabo digitalnih orodij, ki nadgrajuje obstoječe metode izobraževanja.

Delavnica BC Naklo2

Delavnica je del projekta Humanitarnega društva ADRA Slovenija »Mladi za mlade – izobraževanje v času kriz«, ki ga sofinancira Platforma Sloga v okviru projekta »Za odprto, pravično in trajnostno Evropo v svetu – Projekt predsedovanja EU 2020–2022«. Tega sofinancirajo Evropska unija, Ministrstvo za javno upravo in Ministrstvo za zunanje zadeve. Stališča in mnenja v nobenem primeru ne odražajo stališč ali mnenj financerjev.

ADRA Sloga EU Presidency

ZBIRAMO PRIJAVE ZA SODELOVANJU PRI PROJEKTU BODE – Brez ovir do enakosti Vas zanima kaj je zagovorništvo, kako …

Prostovoljska pomoč

Objava iz dne: 16.5.2022 ZABAVA ZA VSE – Bila je čudovita nedelja . Delavnice psiho-socialne podpore za družine, …

ADRA Slovenija začenja z izvajanjem aktivnosti iz projekta Brez ovir do enakosti (BODE) skupaj z društvom Medkulturni dialog …

Z največjim veseljem in zadovoljstvom vam sporočamo, da je Fardosina družina iz Somalije končno združena. Kot je bilo …