Delavnice za študente višjih šol

V drugi polovici novembra smo skupaj s študenti višje šole Biotehniškega centra Naklo in B&B izobraževalnega centra razpravljali o izobraževanju v času kriz. Na delavnici smo se seznanili s ključnimi vidiki dostopa do kakovostnega izobraževanja v izrednih razmerah in Cilja trajnostnega razvoja 4: Kakovostno izobraževanje. Delovanju EU na področju izobraževanja in humanitarne pomoči. Na koncu smo se posvetili njim in njihovim izkušnjam izobraževanja med pandemijo COVID-19.

Delavnica screenshot vaše mnenjeŠtudenti so z nami delili tako pozitivne kot negativne izkušnje izobraževanja med pandemijo. Ugotovitve naše razprave so bile, da je pandemija resnično pokazala neenakosti pri dostopu do izobraževanja predvsem iz vidika zagotovitve primerne opreme in usposobljenosti za uporabo spletnih orodij za sodelovanje na predavanjih. Po drugi strani pa je prinesla tudi pozitivne plati, med katerimi je možnost prisluhniti gostujočim predavateljem in s tem omogočen večji nabor znanja ter posneta predavanja. Vse to študentom omogoča lažje sledenje snovi.

Predlogi mladih so neprecenljivi pri zagotavljanju kakovostnega izobraževanja in izboljšanja pristopov izobraževanja v času kriznih razmer.

Kot možna rešitev za izzive s katerimi so se srečali študenti v času predavanj na daljavo in s katerimi se srečujejo še danes, se je pokazalo predhodno usposabljanje tako izobraževalcev kot študentov za uporabo spletnih orodij za izvajanje predavanj. Potrebna je zagotovitev primerne opreme. Več pozornosti bi moralo biti namenjene komunikaciji med študenti.

Zanimiva se nam je zdela predvsem pobuda po ustvarjanju skupin študentov za spoznavanje, podporo, pogovor in izmenjavo informacij ter snovi. Te skupine bi bile namenjene spoznavanju in lažjemu sodelovanju pri skupnih projektih v okviru šolanja ter predvsem za premostitev negotovosti, stresa in osamljenosti med izobraževanjem na daljavo.

ADRA Sloga EU Presidency MJU MRSS

28. aprila smo se skupaj z mladimi adventisti odpravili na Limbarsko goro in okoli Gradiškega jezera, kjer smo …

V ponedeljek in sredo, 6. in 8. maja, vas vabimo na delavnice, kjer boste dobili informacije o:  vaših …

“Nasmehe rišete na obraz, dobri ljudje ste. Hvala vam.” Tako je prejšnji petek mladi Maročan izrazil svojo hvaležnost …

Dobrosrčna pomoč po poplavah se nadaljuje tudi v letu 2024 Vse od začetka katastrofe ADRA Slovenija skupaj z …