10. Oktober – Svetovni dan duševnega zdravja

Dobro duševno zdravje lahko laično razumemo kot stanje dobrega počutja, ki nam omogoča, da se uspešno spopademo z običajnimi, kot tudi stresnimi, življenjskimi obremenitvami. 

Zakaj je skrb za duševno zdravje pomembno?

Skrb za lastno splošno dobro počutje (angl. well-being) in duševno zdravje (pre)pogosto zanemarimo, kljub temu, da bi le-ta morala postati ena izmed naših prednostnih nalog. Prav konsistentna skrb in pozornost duševnemu zdravju ter celostno dobro počutje služijo kot preventiven korak pri preprečevanju negativnih posledic, kot so izgorelost in ostale obolenjske simptomatike. Skrb za duševno zdravje moramo zato postaviti za enega izmed temeljnjih prioritet v našem življenjskem slogu.

Kako si lahko pomagamo?

V današnjem času so nam na voljo mnoge tehnike in pristopi, z katerimi si lahko pomagamo. Ne glede na pristop, ki ga izberemo pa naj skrb za duševno zdravje zajema naš pozitiven odnos do duševnega zdravja, odprtost za diskusijo in razbijanje stereotiopv o duševnem zdravju, ter željo po boljši ozaveščenosti.

4 načini kako poskrbeti za lastno (duševno) zdravje:

  1. Poskrbite zase in spregovorite o lastnih stiskah

V veliki pestrosti vsakdanjega življenja (pre)velikokrat pozabimo nase in lastno doživljanje. Zato je pomembno, da o lastnih stiskah spregovorite z osebo, ki vam je blizu in se v odnosu z njo počutite varno ter sprejeto. Veliko posameznikov nikoli ne spregovori o lastnih stiskah in tegobah, prav molk pa predstavlja oviro pri dosegu in vzpostaitvi boljšega nivoja duševnega zdravja.

  1. Povezujte se z drugimi ljudmi

Prav odnosi so tisti, ki nam v težkih trenutkih lahko pomagajo. Dober socialno krog in zdravi odnosi nam omogočajo podporo ter varnost, kjer v trenutkih stiske prejmemo podporo, ljubezen, empatijo in prostor za razbremenitev. Prav odnosi so namreč tisti, ki v nas vlijejo občutek, da nismo sami in, da lastnih stisk ni potrebno prekrivati ali se jih sramovati.

  1. Zavedajte se svojih čustev, misli in občutkov

Naše negativne misli in prepričanja nas lahko odpeljejo na pot pretirane samokritičnosti, slabše samopodobe in splošnega nižjega nivoja dobrega počutja. Pomembno je, da se zato zavedamo, da so naše negativne misli in prepričanja lahko zavajujoče, ter, da smo ravno mi tisti, ki imamo nad njimi nadzor, pri čemer nam lahko pomaga razmislek o čustvih in občutkih, ki jih določena misel spodbudi. S tem ko poimenujemo določen obutek ali čutvo se lahko podamo na pot razmisleka o samem izvoru negativnih misli. Tovrstno raziskovanje pa je priporočljivo s podporo primernega strokovnjaka.

  1. Poiščite strokovno podporo

Morda eden izmed najpomembnejših načinov pri skrbi za duševno zdravje je sposobnost prepoznavanja, ko se ne počutite dobro in vzgib, da prosite oz. poiščete pomoč. Vsak kdo se znajde v situaciji, kjer se počuti slabo in ga navdajajo neprijetni ali stresni občutki. V primeru, da so tovrstni občutki prisotni dlje časa je pomembno, da poiščete primerno strokovno pomoč, ki vam bo pomagala pri uravnavanju stiske in tegobe.

Kam po pomoč – Mreža virov pomoči na področju duševnega zdravja

  1. Pomagajte si z različnimi pristopi uravnavanja tesnobnih in neprijetnih občutkov

V sodelovanju z Zavodom Ekspresivni laboratorij AGB smo za vas pripravili dve vaji za uravnavanje tesnobnih in drugih manj prijetnih čustev ter občutkov. Prva vaja je namenjena mladim oz. otrokom in mladostnikom, ki jo lahko opravijo skupaj z odraslo odgovorno osebo, druga vaja pa je namenjena odraslim osebam, saj omogoča povezovanje z vašim notranjim doživljanjem.

Za povezavo do prvih navodil za vajo kliknite tukaj 

Za povezavo do drugih navodil za vajo kliknite tukaj

Za povezavo do zvočnega posnetka pri drugi vaji kliknite tukaj