Cilj trajnostnega razvoja 4: Kakovostno izobraževanje

ADRA Lebanon - Izobraževanje

Trajnostni razvoj je temeljno načelo Pogodbe o Evropski uniji in prednostni cilj notranje in zunanje politike Evropske unije (EU). Agenda 2030 za trajnostni razvoj se zavzema za boljšo prihodnost za milijarde ljudi po svetu in prihodnost našega planeta kot celote. 193 držav je soglasno sprejelo 17 ciljev trajnostnega razvoja, ki so postali nov univerzalni standard […]