UČIMO SE SLOVENSKO – POMOČ PRI INTEGRACIJI


Humanitarno društvo ADRA Slovenija že vrsto let izvaja program Migracije, integracija in združevanje družin, ki  temelji predvsem na zmanjševanju neenakosti med posamezniki s socialno šibkim ozadjem zaradi migracij. Največ se je na tem področju naredilo na nudenju neposredne tako materialne kot psiho-socialne podpore migranom, beguncem in priseljencem v letih 2015/16. V zadnjih letih društvo ADRA daje poseben poudarek na združevanju begunskih družin, izvajamo pa tudi različne aktivnosti za integracijo posameznikov in družin. Podporo se je v letu 2020 največ izkazovalo preko deljenja Paketov solidarnosti in pomoči pri zagotavljanju računalniške opreme za učenje na daljavo.

V začetku leta 2021 smo vzpostavili tesno sodelovanje z društvom Medkulturni dialog, ki združuje priseljene osebe iz Turčije ter oblikovali nekaj skupin za učenje slovenskega jezika. Tečaji potekajo v obliki tedenskih srečanj in priprav za opravljanje izpitov iz slovenščine na centru Cene Štupar, neformalnega druženja in skupnega preživljanja časa, ter sodelovanje pri aktivnostih projekta Povezani na daljavo (TID – Together in Distance).

Pri izobraževanjih sodeluje mnogo posameznikov prostovoljcev, mnogi so študentje jezikoslovnih smeri na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. V skupinah se redno uči med 15 – 17 posameznikov, ki imajo različne interese in razloge, da bi se radi naučili slovenščine. Najbolj pogost razlog je ta, da bi radi dobili službe, komunicirali s sosedi, učitelji in tudi naredili izpit iz slovenščine, ki je pogoj za državljanstvo.

Zahvaljujemo se vsem posameznikom, ki kot prostovoljci darujejo svoj čas za poučevanje in tudi drugim podpornikom programa Migracije.


Mednarodna partnerstva – projekt Talking Bubbles . V letu 2022 smo zaključili dvoletni Erasmus+ projekt Talking Bubbles v …

Sporočilo za javnost: Čas, da z vseh strani prinesemo upanje in mir v uničeno deželo – ADRA KLIČE …

‼️NUJNA POMOČ PO POTRESU V TURČIJI IN SIRIJI‼️ ℹ️6. februarja je na meji med Turčijo in Sirijo stresel …

Potrebe po podpori ranljivim skupinam, predvsem ženskam in otrokom smo prepoznali tudi v Severni Makedoniji, kamor se je …