Vprašanja in odgovori o odzivu ADRA Slovenija na neurja 2023

Humanitarno društvo ADRA Slovenija nadaljuje z zbiranjem finančnih sredstev za prizadete v letošnjih poplavah in neurjih. Prostovoljci ADRA Slovenija na terenu pomagajo pri odpravljanju katastrofalnih posledic naravne nesreče. Z aktivnostmi udejanjamo geslo ADRA: Sočutje. Pravičnost. Ljubezen.

Odziv ljudi na poziv ADRA Slovenija je tudi tokrat velik. Donacije, ki bodo namenjene izključno za potrebe ljudi na poplavljenih območjih, pritekajo prek nakazil in poslanih SMS sporočil doma ter iz tujine. Zbrana sredstva bodo omogočila lažje premagovanje trenutnih težav in dolgoročno okrevanje – ustvarjanje varnega ter stabilnega okolja za življenje prizadetih v poplavah. V nadaljevanu smo za vas smo zbrali odgovore na najpogostejša vprašanja o odzivu Humanitarnega društva ADRA Slovenija na poplave.  

Ali bodo sredstva namenjena za darovani namen? 

Vsa sredstva, ki bodo zbrana v akciji Neurje 2023 bodo namenjena prizadetim zaradi ekstremnih vremenskih razmer v Sloveniji. Informacije o zbranih sredstvih in oddani pomoči ažurno objavljamo na naši spletni strani www.adra.si/neurja2023 . Javno objavljamo tudi letna poročila o našem delovanju, kjer so navedene vse informacije o številu prejemnikov pomoči in sredstvih. 

Kako vem, da bodo sredstva šla v roke tistim, ki jih najbolj potrebujejo? 

Humanitarno društvo ADRA Slovenija je zaupanja vredna nevladna organizacija z več desetletnimi izkušnjami zagotavljanja pomoči tistim, ki jo najbolj potrebujejo – doma in v tujini. Usposobljeno osebje skupaj z drugimi deležniki in lastno analizo potreb določi prednostni seznam prejemnikov pomoči. ADRA Slovenija je tudi organizacija z dvema  priznanima statusoma humanitarne organizacije v javnem interesu pri MDDSZ ter MZEZ, zato mora zagotoviti visoko raven pomoči in je pod nenehnim nadzorom institucij. Javno objavljamo tudi letna poročila o našem delovanju, kjer so navedene vse informacije o številu prejemnikov pomoči in sredstvih. 

Na kakšne načine lahko nakažem finančna sredstva? 

ADRA Slovenija nadaljuje z zbiranjem finančnih sredstev za prizadete v letošnjih poplavah in neurjih, ki jih lahko prispevate prek SMS, nakazili na transakcijski račun, s kreditno kartico ali prek Paypal. 

Kako lahko pomagate: 

🤝Pošljite SMS s ključno besedo LJUDJE5 na 1919. Prispevali boste 5 evrov. Postopek lahko večkrat ponovite, če želite prispevati večji znesek. 

🤝 Nakažite sredstva na transakcijski bančni račun TRR: 

IBAN: SI56 0284 3026 3945 425 

BIC: LJBASI2X 

Referenca: SI00 2023 

Ime prejemnika: HD ADRA Slovenija, Njegoševa 15 1000 Ljubljana 

Namen: NEURJE 2023 

Koda namena: CHAR 

🤝Nakažite spredstva s kreditno kartico ali prek Paypal: https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=3RJJ3E2KBVNG4 

Ali ADRA Slovenija zbira tudi materialno pomoč za prizadete v poplavah in zakaj ne? 

Materialnih donacij ADRA Slovenija ne zbira, saj je naša analiza potreb pokazala potrebo po naši vključenosti na drug način. Materialne donacije predstavljajo logističen izziv za organizacije tako pri sprejemu kot pri razdeljevanju. Trenutno so za potrebe ljudi po odejah, vodi, suhih oblačilih in podobnem že poskrbele civilna zaščita, in lokalne oblasti. Na prizadetih območjih ni primernih večjih skladišč, ki bi omogočala varno skladiščenje donacij. Prav tako so območja nedostopna, cestni in železniški promet pa ohromljen ali zaustavljen.  

Imam odeje in suha oblačila, ki jih lahko doniram. Kam jih lahko prinesem? 

Materialnih donacij ADRA Slovenija zaenkrat NE zbira, saj je naša analiza potreb pokazala potrebo po naši vključenosti na drug način. Če vseeno želite pomagati s tovrstno pomočjo vas spodbujamo, da se povežete z drugimi lokalnimi organizacijami, vendar odsvetujemo, da se to naredi brez dovoljenja ali navodil civilne zaščite, gasilcev ali drugih lokalnih oblasti. Materialne donacije bodo lahko povzročile veliko logističnih izzivov in otežile potek pomoči. 

Ali lahko spremenim znesek v ključni besedi za SMS in ali lahko darujem večkrat? 

Ne, ključna beseda mora ostati enaka – LJUDJE5 na 1919. Če jo boste spremenili, donacija ne bo uspešna. Lahko pa pošljete več SMS sporočil ali pa poljuben znesek nakažete na transakcijski račun. 

Število poslanih SMS s ključno besedo LJUDJE5 na 1919 je neomejeno. Z vsakim poslanim sporočilom boste prispevali 5 evrov za pomoč ljudem v stiski. Za nakazilo večjih zneskov vam priporočamo nakazilo prek transakcijskega računa ali s kreditno kartico. 

Pripravljen sem pomagati. Ali se lahko pridružim prostovoljski ekipi ADRA Slovenija in na kakšen način? 

Najprej hvala za vašo pripravljenost. Vsake roke so dobrodošle in potrebne. Osebje in prostovoljci ADRA Slovenija so že na prizadetih območjih, kjer ocenjujejo škodo ter koordinirajo odziv. Prosimo vas, da izpolnite obrazec https://forms.office.com/e/dp8xqDYpcb . V sodelovanju z lokalnimi oblastmi, civilno zaščito, gasilci in drugimi, ter na podlagi potreb, bo ADRA oblikovala ekipe prostovoljcev. Kontaktirali vas bomo za podrobnosti. 

Zakaj ADRA Slovenija izvaja le organizirano prostovoljsko delo? 

Humanitarno društvo ADRA Slovenija je zapisana v razvid prostovoljskih organizacij. Menimo, da je za varnost naših prostovoljcev, kakovost storitev in pomoči, ter koordiniranega dela z drugimi prostovoljskimi organizacijami nujno, da delo poteka usklajeno, po navodilih in priporočilih. Tako zagotovimo, da je ponujena pomoč dostavljena tam, kjer je zares potrebna in na primeren način. Naši koordinatorji prostovoljcev so usposobljeni za tovrstno delo. 

Ali ADRA Slovenija sodeluje s civilno zaščito, z gasilci, občinami in drugimi humanitarnimi organizacijami? Na kakšen način ADRA Slovenija sodeluje z drugimi, ki nudijo pomoč prizadetim? 

ADRA Slovenija tradicionalno zelo dobro sodeluje s civilno zaščito in drugimi človekoljubnimi organizacijami z namenom usklajenega odziva. Pomembno je, da različne organizacije in uradi sodelujemo, saj le na takšen način omogočimo, da je kvalitetna pomoč na najbolj prizadeta območja dostavljena hitro in na ustrezen način. Hkrati tako tudi zagotovimo, da pomoč pride v prave roke, predvsem pa v vse roke, ki jo potrebujejo. Sodelujemo pri koordinaciji materialne pomoči, prostovoljcev in drugega. 

Ali ADRA Slovenija nudi tudi psihosocialno pomoč prizadetim v poplavah? 

Na terenu ADRA kot mreža sodeluje s strokovno usposobljenimi posamezniki, ki že oblikujejo strateški načrt, ki med drugim vključuje tudi zagotavljanje psihosocialne podpore in pomoči ljudem prizadetih v katastrofi. Stiske ljudi so velike, duševno zdravje pa bo še bolj trpelo v naslednjih dneh, ko bodo znane resnične razsežnosti nastale škode. V strateški načrt zato uključujemo tudi možnost nudenja psihosocialne pomoči prizadetim osebam v katastrofi, prostovoljcem ter drugim angažiranim osebam. 

Zakaj je potrebno, da prizadetim v poplavah nudimo tudi psihosocialno pomoč? 

V času naravnih nesreč so ljudje soočeni z nepredstavljivimi stiskami. Strah, obup, brezup, samomorilne misli in podobno slabijo duševno in duhovno zdravje. Humanitarno društvo ADRA Slovenija pomaga človeku celostno. Usposobljeni posamezniki lahko prizadetim nudijo potrebno psihosocialno podporo ali pa jim pomagajo pri iskanju ustrezne strokovne pomoči, ki jo nudijo državne institucije. Skrbimo tudi za duševno zdravje našega osebja in prostovoljcev. 

Na voljo imam nekaj orodja in strojev, ki bi lahko pomagali pri odpravi posledic poplav. Kam se lahko obrnem? 

Če imate opremo ali orodje za odpravo posledic poplav (npr. razvlažilniki) ali stroje (bagre, kopače, dvigala ipd), nam pošljite podrobnosti na [email protected], da se dogovorimo, kje in kdaj bi vas lahko vključili. 

Kako dolgo bo ADRA Slovenija pomagala prizadetim v poplavah? 

Obnova bo dolgotrajna, materialna škoda je neverjetnih razsežnosti, zato ADRA Slovenija strateško načrtuje dolgoročno pomoč vsem ogroženim, tudi, ko se vode umaknejo. Po trenutnih podatkih je zaradi neurij prizadete kar dve tretjine Slovenije. Zabeleženih je več kot 3000 dogodkov nesreč v zadnjih 48 urah v 145 občinah. Takšnih razsežnosti Slovenija v svoji samostojnosti ne beleži.  ADRA Slovenija bo zato pomagala prizadetim v poplavah dokler bo pomoč potrebna in bomo zanjo imeli na voljo sredstva. 

Živim v tujini. Na kakšen način lahko pomagam? 

Hvala za vašo pripravljenost pomagati. Vaša pomoč je dragocena. Pomagate lahko s finančnimi sredstvi (več o tem kako mednarodno donirati preko kreditne kartive in Paypala tukaj – www.adra.si/neurja2023 ), zbiranjem in deljenjem informacij, lahko molite in spodbujate drug drugega.  

Žal nisem zmožna opravljati fizičnih del, a bi vseeno rada pomagala prizadetim v poplavah. Na kakšen način se lahko vključim? 

Hvala za vašo pripravljenost pomagati. Pomagate lahko s finančnimi sredstvi, molitvami in predvsem z deljenjem informacij. Lahko samostojno organizirate kampanjo za zbiranje finančnih sredstev. Več informacij na www.adra.si/neurja2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobrosrčna pomoč po poplavah se nadaljuje tudi v letu 2024 Vse od začetka katastrofe ADRA Slovenija skupaj z …

Draga skupnost in prostovoljci, Zaposleni društva ADRA Slovenija izražamo iskreno zahvalo vsakemu posamezniku, ki je stopil v ospredje …

ZAČETEK AKTIVNOSTI PROJEKTA BODE+ Sporočamo, da je odprta ‘INFO-PISARNA’ za osebe z migrantskim ozadjem.  Projekt Brez ovir do …

V preteklem mesecu smo z velikim veseljem in ponosom organizirali kar dva medkulturna dogodka, ki sta združila ljubitelje …