PAKETI ZDRAVJA

Želimo, da bi vsi ljudje imeli dostop do zdravih izbir, ne glede na svoj družbeni in ekonomski položaj. S “Paketi zdravja” naslavljamo družbeno nepravičnost v Sloveniji, ki se kaže tudi v krajši življenjski dobi socialno ogroženih posameznikov. Skupaj s partnerji izvajamo raziskavo o pristopih k izboljšanim in bolj zdravim življenjskim navadam za socialno ogrožene. Praktični del raziskave izvajamo v Trbovljah, Zagorju ob Savi ter Velenju. Socialno ogroženi posamezniki prejemajo dopolnilne prehrambene pakete. Posameznike ozaveščamo in spodbujamo, da vsakodnevno živijo bolj zdravo in vzpostavijo zdrave navade. Vzporedno poteka zagovorniška in ozaveščevalna kampanja.