GLOBALNO UČENJE

Ker človeštvo velikokrat ne prepozna težav globalne skupnosti, ozaveščamo o največjih izzivih človeštva v 21. stoletju. Želimo živeti v svetu, kjer ljudje razumejo težave ter so se pripravljeni z njimi soočiti in poiskati rešitve v dobro vseh prebivalcev našega planeta. Želimo, da se vsak posameznik dejavno vključi v oblikovanje boljšega in lepšega sveta za vse. 

S pomočjo delavnic in pisane besede ozaveščamo različne javnosti o pomenu in vlogi mednarodnega razvojnega sodelovanja ter o lokalni in globalni odgovornosti.

Partnerji
Društvo Stezosledcev

Društvo Stezosledcev

Ministrstvo za zunanje zadeve

Ministrstvo za zunanje zadeve

SLOGA

SLOGA