Humanitarno društvo ADRA Slovenija

Njegoševa 15

1000 Ljubljana

DŠ: 79740537

www.adra.si

ZBIRANJE OSEBNIH PODATKOV PO GDPR

Podatki, ki jih zbiramo od vas so sledeči:

Email naslov

Ime in priimek

Naslov

Nameni, za katere se osebni podatki zbirajo:

  • obveščanje o delovanju HD ADRA Slovenija in
  • obveščanju o zbiralnih akcijah za namene izvajanja aktivnosti HD ADRA Slovenija.

Vaša potrditev velja do preklica.

Kadarkoli lahko pisno ali preko e-maila info@adra.si zahtevate, da trajno ali začasno prenehamo uporabljati vaše osebne podatke.

Kaj je obdelava osebnih podatkov?

Obdelava osebnih podatkov pomeni kakršnokoli delovanje ali niz delovanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki, ki so avtomatizirano obdelani ali ki so pri ročni obdelavi zbirke osebnih podatkov ali so namenjeni vključitvi v zbirko osebnih podatkov, zlasti zbiranje, pridobivanje, vpis, urejanje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, preklic, vpogled, uporaba, sporočanje, razkritje s prenosom, sporočanje, širjenje ali drugo dejanje na razpolago, razvrstitev ali povezovanje, blokiranje, anonimiziranje, izbris ali uničenje: obdelava je lahko ročna ali avtomatizirana.

Do ostalih informacij in Pravilnika o zaščiti osebnih podatkov na društvu ADRA Slovenija lahko dostopate na sedežu društva ali po objavi na www.adra.si