Projekt BODE+

ZAČETEK AKTIVNOSTI PROJEKTA BODE+
Sporočamo, da je odprta ‘INFO-PISARNA’ za osebe z migrantskim ozadjem. 
Projekt Brez ovir do enakosti, pravic in vrednot (No barriers to equality, rights and values ) je nadaljevanje projekta BODE, kjer smo začeli z opolnomočenjem oseb z migrantskim ozadjem za zagovorniško dejavnost.
S projektom BODE + bomo dosegli rezultate na področju:
1.) opolnomočenja predstavnikov NVO in spodbujevalcev zagovorniških akcij z migrantskim ozadjem za bolj strokovno in samozavestno izvajajnje strateškega zagovorništva;
2.) nudenja celostne podpore in informacij glede pravic in vrednot EU za osebe z migrantskim ozadjem;
3.) ozaveščanja javnosti ter mobilizacija državljanov za podporo pri rešitvah na področju migracijske problematike;
4.) vplivanja na zakonodajne akte skozi dve politični pobudi na področju integracije, učenja jezika za tujce in zagotavljanja obrokov za otroke z različnim ozadjem.
Projekt omogoča tudi delovanje INFO-PISARNE za osebe z migrantskim ozadjem, ki jo vodita Infokolpa in Kulturno društvo Gmajna. Vse osebe lahko na naslovu Ul. Vide Pregarčeve 11 v Ljubljani, vsak četrtek med 17.00 in 20.00 pridejo po informacije, delno humanitarno pomoč in socialno mreženje.
Projektni izvajalec je tudi društvo Medkulturni Dialog.
Impact4values se izvaja v okviru EU Programa državljani, enakost, pravice in vrednote (Citizens, Eqality, Rights, Values – CERV). Program CERV s podporo nevladnim organizacijam krepi pravice in vrednote, skupne vsem državam članicam EU. V Sloveniji program upravlja CNVOS.

Dobrosrčna pomoč po poplavah se nadaljuje tudi v letu 2024 Vse od začetka katastrofe ADRA Slovenija skupaj z …

Draga skupnost in prostovoljci, Zaposleni društva ADRA Slovenija izražamo iskreno zahvalo vsakemu posamezniku, ki je stopil v ospredje …

V preteklem mesecu smo z velikim veseljem in ponosom organizirali kar dva medkulturna dogodka, ki sta združila ljubitelje …

Dobro duševno zdravje lahko laično razumemo kot stanje dobrega počutja, ki nam omogoča, da se uspešno spopademo z …