BREZ OVIR DO ENAKOSTI, PRAVIC IN VREDNOT - Projekt BODE+

ZAČETEK AKTIVNOSTI PROJEKTA BODE+ 

Projekt Brez ovir do enakosti, pravic in vrednot (No barriers to equality, rights and values ) je nadaljevanje projekta BODE, kjer smo začeli z opolnomočenjem oseb z migrantskim ozadjem za zagovorniško dejavnost.

S projektom BODE + bomo dosegli rezultate na področju:
1.) opolnomočenja predstavnikov NVO in spodbujevalcev zagovorniških akcij z migrantskim ozadjem za bolj strokovno in samozavestno izvajajnje strateškega zagovorništva;
2.) nudenja celostne podpore in informacij glede pravic in vrednot EU za osebe z migrantskim ozadjem;
3.) ozaveščanja javnosti ter mobilizacija državljanov za podporo pri rešitvah na področju migracijske problematike;
4.) vplivanja na zakonodajne akte skozi dve politični pobudi na področju integracije, učenja jezika za tujce in zagotavljanja obrokov za otroke z različnim ozadjem.

Projekt omogoča tudi delovanje INFO-PISARNE za osebe z migrantskim ozadjem, ki jo vodita Infokolpa in Kulturno društvo Gmajna. Vse osebe lahko na naslovu Ul. Vide Pregarčeve 11 v Ljubljani, vsak četrtek med 17.00 in 20.00 pridejo po informacije, delno humanitarno pomoč in socialno mreženje.

Projektni izvajalec je tudi društvo Medkulturni Dialog.

AKTIVNOSTI:

JAVNA POBUDA IN PETICIJA – POSPEŠIMO INTEGRACIJO IN IZBOLJŠAJMO PROGRAME UČENJA SLOVENŠČINE ZA TUJCE!

 

PODPIŠI TUKAJ!

 

INFO – PISARNA: SVETOVANJE IN POMOČ VSAK TEDEN V ČETRTKH

 

 

Impact4values se izvaja v okviru EU Programa državljani, enakost, pravice in vrednote (Citizens, Eqality, Rights, Values – CERV). Program CERV s podporo nevladnim organizacijam krepi pravice in vrednote, skupne vsem državam članicam EU. V Sloveniji program upravlja CNVOS.