DONATE ONLINE / SPLETNO DONIRANJE

You can easily choose to donate via PayPal and choose between different program we implement.

Zlahka lahko donirate preko računa PayPal in izberete med različnimi programi, ki jih izvajamo.