Ker želimo ohraniti otroške sanje, z drobnimi dejanji lepšamo vsakdan otrok v Sloveniji. Dolgoletni program je namenjen zmanjševanju socialne ogroženosti naših najmlajših. 

Preko programa uspešno zagotavljamo šolske potrebščine ob začetku novega šolskega leta, izvajamo obšolske dejavnosti, ustvarjalne delavnice, prostočasne aktivnosti, delavnice globalnega učenja, omogočamo udeležbo na poletnih taborih in obdarujemo otroke. 

Partnerji

FIHO

Zasebni donatorji