‘Govoreči mehurčki’ – Mednarodno tekmovanje v stripih

ADRA Slovenija je konec aprila z uvodnim sestankom začela projekt »Govoreči mehurčki«, ki spodbuja kreativno izražanje in pripovedovanje skozi stripe za mlade. Gre za spodbujanje mladih, da skozi kreativnost postanejo aktivni državljani.

Skozi projekt se bo mlade med 14. in 20. letom starosti spodbujalo h kreativnemu in kritičnemu  razmišljanju o Agendi 2030. Mladi bodo imeli priložnost izraziti svoj vidik globalnih izzivov skozi stripe in približati teme tako mlajšim kot starejšim. Projekt tako spodbuja, da mlade, da postanejo aktivni državljani v svojem okolju z zanimanjem za zapletena globalna vprašanja in izzive.

Projekt bo zajel 200 mladih v štirih državah Evropske unije (Češka, Slovenija, Poljska in Portugalska). V projekt so vključene ADRA Češka, Fundacija Twiga, ADRA Portugalska in ADRA Slovenija.

Projekt bo potekal do konca leta 2022. Del projekta predstavlja tudi mednarodno tekmovanje za najboljše stripe na teme podnebnih sprememb, migracij in neenakosti. Sodelujoče čakajo lepe nagrade. Najboljši stripi se bodo predstavili javnosti in sodelujoči bodo imeli priložnost udeležbe poletnega tabora na Portugalskem.

Spremljajte novice o našem projektu in možnostih za sodelovanje na stani ADRA.si.

Več o projektu lahko izveste na info /at/ adra.si.

Projekt je podprt s strani Erasmus+ programa Evropske unije.