POVEZANI NA DALJAVO – TOGETHER IN DISTANCE (TID) PROJEKT ZDRUŽUJE V ČASU COVID-19

Namen projekta je povrniti občutek povezanosti med posamezniki in skupnostmi za skupno premagovanje ovir ob širjenju COVID-19.

OZADJE PROJEKTA

Situacija v zadnjem obdobju povezana s COVID-19 je resnično vplivala na naša življenja. LJudje se vsak dan soočajo z različnimi izzivi, posebaj se je situacija dotaknila šoloobveznih otrok in mladih.  Številne informacije, ki krožijo po spletu in med posamezniki so za mnoge preobremenjujoče. Od teorij zarote, do sprememb o številu obolelih s koronavirusom SARS-CoV-2 vsako uro. Določila in ukrepi iz strani uradnih teles se spreminjajo iz dneva v dan. Situacija je na splošno polna izzivov, mnoge osebe so zaradi tega obremenjene in zmedene, saj morajo uravnotežiti družinsko, družbeno življenje, delo in šolanje na čisto drugačen način, kot so ga bili navajeni.

Velikokrat prihaja do občutka, da je vsega preveč obenem pa se ljudje počutijo odtujene in osamljene. Potrebujejo druge ljudi, s katerimi se o situaciji lahko pogovorijo. Povezovati ljudi med to krizo je glavni cilj projekta Together in Distance oz. Povezani na daljavo. Projekt združuje zabavne, interaktivne in izobraževalne delavnice ter video prispevke namenjene skupnemu premagovanju težkih časov.

Humanitarno društvo skupaj s Krščansko adventistično cerkvijo, podjetji, prostovoljci in strokovnjaki skozi projekt omogočamo dostop do relevantnih in praktičnih informacij tako za posameznike, javnost, skupnosti in še več. Skozi projekt posameznikom pomagamo na privajanje na splet, virtualno komunikacijo in prinesti občutek normalnosti v vsakodnevno življenje.

Skupaj želimo sporočiti, da lahko skupaj premagamo bremena te krize in tudi omiliti posledice stresa, ki jih povzroča širjenje s COVID-19.


GLAVNI UČINKI PROJEKTA:

1. Serija dejavnosti za skupnosti

2. Izobraževalni video prispevki

3. Spletni pogovori, druženja in delavnice.

Predvideni učinki bodo pomagali splošni javnosti, skupšnostim in posameznikom, da lažje prebrodijo trenutno zdravstveno in socialno stisko.

Projekt je sestavljen iz dveh delov, ki ju sestavlja praktični in teoretični del. Prvi in najpomembnejši del je opolnomočenje posameznikov, da lahko uporabljajo tehnologijo in uspešno virtualno komunicirajo. Drugi del nudi strokovne informacije in izobraževanja na področju:

  1. Psiho-socialna podpora (PSS)
  2. Preventiva in podpora zdravju
  3. Podpora mladim in otrokom
  4. Duhovna podpora

Vabljeni, da spremljate aktivnosti v okviru projekta na naših socialnih omrežjih – FB, Instagram, Twitter: ADRA Slovenija.