ADRA EVROPA je objavila javno izjavo v času COVID-19