ZBIRAMO STARE DELUJOČE ALI DELNO DELUJOČE RAČUNALNIKE ZA UČENJE NA DALJAVO

Čeprav se ne zdi tako, v resnici potrebe po računalnikih še vedno obstajajo.

Nekaj časa po razglašeni krizi zaradi COVID-19 so šole in starši dobili informacije, da se bo za otroke, ki nimajo računalniške opreme iz različnih virov priskrbelo opremo za učenje na daljavo. Skoraj en mesec po tem se nam je po telefonu oglasila razočarana mamica osnovnošolca s posebnimi potrebami – veliko otrok še vedno nima dostopa do računalnika za opravljanje domačih nalog.

Čeprav naj bi se pomoč v tej smeri delno zagotovila, smo po analizi potreb v sodelovanju z različnimi šolami ugotovili, da se se na terenu še vedno beleži velika potreba po računalnikih za uspešno opravljanje šolskih obveznosti na daljavo.

Začeli smo z zbiranjem rabljenih, delujočih in delno delujočih računalnikov (večinoma prenosnikov), ki smo jih s pomočjo prostovoljca uredili in v sodelovanju z različnimi šolami razdelili med učence, ki so potrebovali to pomoč.

Potrebe še vedno obstajajo, zato prosimo, če se nam oglasite na info@adra.si ali 040 852 007, če imate delujoč ali delno delujoč računalnik, ki bi ga bili pripravljeni podariti za otroke v Sloveniji, ki ga zdaj res potrebujejo.

Hvala, ke nam pomagat pomagati!

#SočutjePravičnostLjubezen #RabljenLaptop #RabljeniRačunalnik #PomagamPomagati