Opolnomočenje žensk; predpogoj za uspešno in zdravo družbo

Projekt ‘Ženske kot nosilke pozitivnih družbenih sprememb v Črni Gori’ smo v sodelovanju z ADRA Črna gora izvajali zadnje 3 leta. Vsa zahvala za finančna sredstva gre seveda Ministrstvu za zunanje zadeve, brez katerega to sploh nebi bilo mogoče!

Ker je v Črni gori položaj žensk še posebej težek, smo zanje odprli središče, kjer potekajo različne dejavnosti (ozaveščanje o človekovih pravicah,aktivnosti ekonomskega opolnomočenja preko tečajev tujih jezikov, delavnicah ročnih spretnosti, kampanje o pravicah …) Z njihovo pomočjo in ob pomoči svetovalk, ženske postajajo enakopravnejše v črnogorski družbi.

V zadnjih treh letih se je tako predvsem v Podgorici in kampu Konik izvajalo številne praktične delavnice. Skupaj je usluge na projektu koristilo več kot 1000 uporabnic pa tudi uporabnikov. Obiskovali so tečaje šivanja, informacijskega opismenjevanja(IT) in angleškega jezika. Izvedeno je bilo 9 sklopov tečaja šivanja (med 15 in 30 ur na cikel), 6 sklopov tečajev angleškega jezika (15ur), 6 sklopov tečajev IT (15ur).

Obiskovalke so imele tudi možnost individualnega svetovanja dnevno med 16.00 – 20.00 uro.

Kamp Konik, ki je veljal za najdaljše delujoči kamp za begunce Rome in balkanske Egipčane, ki so leta 1999 bežali pred nasiljem na Kosovu, je leta 2018 tudi uradno prenehal delovati pod statusom begunskega kampa – 51 perostalih družin, ki so še tam živeli so preselili v novozgrajena stanovanja in zagotovili osnovne možnosti za bivanje.

Romkinjam v temu kampu so bili priskrbljeni tudi šivalni stroji in materiali za šivanje, ter 3 delavnice za razvoj čustvene inteligence in socialnih veščine.

Vse skupaj pa je bilo vloženih na tisoče in tisoče ur priprav, izvajanja in organiziranja predanih zaposlenih in prostovoljcev ADRA Slovenija in ADRA Črna Gora.

V torek, 15.10.2019, se je na zaključni konferenci kot zadnjem dogodku tega projekta zbralo kar nekaj pomembnih oseb.

Dogodka so se udeležili vsi predavatelji in inštruktorji tečajev ter več upravičencev. Ena od njih je bila Mirjana, ki je sicer invalidka. Povedala je, da ji je tečaj pomagal izpopolniti svoje šiviljske sposobnosti in na koncu začeti lastno podjetje. Zdaj že šiva doma in zaračunanava za svoje storitev.

Prisoten je bil tudi Vladimir Rajčić, vodja predsedstva za gospodarsko sodelovanje in podporo poslovnim skupnostim v glavnem mestu Podgorica, s katerim smo se pogovarjali o razvoju prihodnjih načrtov novega predloga projekta. Vztrajalo je obojestransko zanimanje za nadaljevanje sodelovanja in konkretne dejavnosti novega projekta, zaradi česar smo se že zmenili za sestanek, da se dogovorimo o konkretnih aktivnostih za nov potencialni projekt.

Prisotna je bila tudi konzulka slovenskega Veleposlaništvo Podgorica, gospa Stanka Štrukelj, ki je poslušala predstavitve vseh predavateljev in inštruktorjev, pa tudi upravičencev projekta in izrazila pozitivno mnenje glede razširitve takega projekta.

Poleg tega je bilo prisotnih več predstavnikov najvplivnejših organizacij civilne družbe: Zid ADP, Forum MNE, CRNVO, katerih dejavnosti sovpadajo z našimi, vse z namenom izboljšanja socialne politike in priložnosti v Črni gori.

Vsi predavatelji in inštruktorji so delili svoje izkušnje in govorili o rezultatih, doseženih s projektom ter tako predstavili preteklo delo ostalim prisotnim gostom.

Namen tega projekta je bil s podjetniškimi pobudami prispevati k opolnomočenju žensk v Črni gori, k boljšemu poznavanju njihovih pravic, socialni vključenosti, zaposlovanju in samozaposlitvi ter ozaveščanju ranljivih skupin družbe o njihovih pravicah in ohranjanju zdravja kot predpostavki za razvoj zdrave družbe in spodbujati njihovo aktivno vključevanje v oblikovanje socialne politike. Posebna pozornost na projektu je bila namenjena mladim ženskam, dolgotrajno brezposelnim, ženskam nad 40 let, ženskam iz romske populacije, samohranilkam in drugim ranljivim kategorijam.

V naprej je načrtovano nadaljevanje in nadgradnja tega dokončanega projekta v okviru katerega sta za sodelovanje predvideni dve občini iz severne regije Črne gore. Veselimo se novih priložnosti in možnosti za pomoč tistim, ki to najbolj potrebujejo.

Hvala posebaj direktorju ADRA Črna Gora, Draganu Jeliču in programski vodji Suzani Stijović za partnerstvo za boljši jutri vsaj 1000 oseb, ki so dobile priložnost za udeležbo.

Vi kot donator pa lahko napišete svojo zgodbo z nami in podprete projekte kot je ta tako, da postanete naš mesečni darovalec s klikom TUKAJ! Označite, da želite darovati mesečno in napišite poljubni znesek ter izberite program. Predlagamo, da izberete zavihek ‘Razvoj novih programov’! Vsa vaša sredstva bodo vsekakor dosegla ljudi in mesto, kjer je to najbolj potrebno.

Hvala ker nam pomagate, da še naprej izkazujemo #sočutje, kažemo #pravičnost in širimo #ljubezen vsem, vedno in povsod!